PRIBATUTASUN POLITIKA

ZizkaMizkan zure datu pertsonalen tratamenduan pribatutasuna bermatzeko lan egiten dugu. Gure Pribatutasun-politika eguneratu dugu, gure enpresarekin harremanetan jartzen diren pertsonen datuak nola biltzen, erabiltzen eta zaintzen ditugun argi eta garbi jakinarazteko:

– Tratamenduaren arduraduna
– Datuen tratamenduaren helburuak
– Datuak gordetzeko aldia
– Datuak tratatzeko legitimazioa
– Datuen komunikazioa
– Datuen nazioarteko transferentziak
– Zure eskubideak
– Zure datuak lortzea

Nor da zure datuen tratamenduaren arduraduna?

Izen soziala: Alazne Alegre Lage
Izen komertziala: ZizkaMizka
IFZ: 72740160S
Posta helbidea: Buztindegi Kalea 4, 1ºC, 20160 Lasarte
Posta elektronikoa: kaixo.zizkamizka@gmail.com

Zertarako tratatzen ditugu zure datu pertsonalak?

ZizkaMizkan, honako helburu hauekin egiten da tratamendua, eman dizkiguzun arrazoiaren arabera:

1. Interesdunak berak zuzenean emandako datuak kudeatzea, gure produktuen eta zerbitzuen berri emateko, zure eskaerari, eskaerari edo kontsultari erantzuteko eta ondorengo jarraipena egiteko.

2. Bezeroak gure zerbitzuak kontratatzeko unean emandako datuak kudeatzea, antolamendu, kontabilitate, zerga eta administrazio mailan, bai eta zure interesekoak izan daitezkeen gure jarduera profesionalarekin lotutako zerbitzuei, ekitaldiei eta albisteei buruzko informazioa emateko ere.

3. Erabiltzailearen datu partikularrak edo profesionalak kudeatzea, antolatzen ditugun ekitaldi eta jardueretan parte hartzeagatik eta antolatu ditzakegun eta zure interesekoak izan daitezkeen beste jarduera edo ekitaldi batzuei buruzko informazioa emateko baimena eman digutelako.

4. Hala badagokio, ERABILTZAILEAREN profila egitea, gure produktuak eta zerbitzuak eskaintzeko.

Zenbat denboraz gordeko ditugu zure datuak?

– Bezeroarekiko harremana kudeatzeko eta zerbitzuak fakturatzeko eta kobratzeko datuak kontratua indarrean dagoen bitartean gordeko dira. Zerrenda hori amaitu ondoren, hala badagokio, datuak gorde ahal izango dira aplikatzekoa den legeriak eskatzen duen denboran eta kontratutik eratorritako balizko erantzukizunak agintzen diren arte.

– Gure produktuei buruzko iruzkinen argitalpenei buruzko datuak mantendu egingo dira aipatzen diren produktu edo zerbitzuen indarraldian eta publizitatean, salbu eta edozein unetan ezabatzeko nahia adierazten bada.

– Ekitaldi eta jardueretan parte hartzeko datuak deskribatutako helburuetarako behar den denboran gordeko dira, salbu eta datu horiek tratatzearen aurka agertu bada edo aldez aurretik ezereztu baditu.

– Komunikazio komertzialak bidaltzeko eta gure produktuen edo zerbitzuen profil komertzialak egiteko datuak mugarik gabe gordeko dira, harik eta, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko borondatea adierazten duten arte».

Zein da zure datuen tratamendurako legitimazioa?

1etik 3rako helburuetarako zure datuak tratatzeko legezko oinarria dagokion zerbitzua emateko kontratua gauzatzea da.

Bezeroentzako produktu eta zerbitzuen eskaintza prospektiboaren oinarria enpresaren interes legitimoa asetzea da, hau da, gure bezeroei beste produktu edo zerbitzu batzuen kontratazioa eskaini ahal izatea eta, horrela, haien leialtasuna lortzea. Interes legitimo hori legezko araudi aplikagarriaren bidez aitortzen da (Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra), zeinak espresuki baimentzen baitu datu pertsonalak lege-oinarri horren gainean tratatzea zuzeneko marketinaren helburuekin.

Hala ere, gogorarazten dizugu eskubidea duzula zure datuen tratamendu horren aurka egiteko, eta politika honetan deskribatutako edozein bide erabil dezakezula.

Bezero ez diren erabiltzaileei merkataritza-komunikazioak bidaltzeko oinarria interesdunaren baimena da, eta edozein unetan ezeztatu daiteke. Baimen hori kentzeak ez dio inola ere kontratua gauzatzeari eragingo, baina aurretik xede horretarako egindako datu-tratamenduek ez dute zilegitasuna galduko adostasuna ezeztatu delako.

Zein hartzaileri jakinaraziko zaizkio zure datuak?

Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, honako hauei izan ezik:

  • Kobrantzen eta ordainketen kudeaketa antolatzeko finantza-erakundeei.
  • Administrazio publiko eskudunei, Legean aurreikusitako kasuetan eta legean zehaztutako helburuetarako.

Datuak hirugarren herrialdeetara transferitzen dira?

Ez da datuen nazioarteko transferentziarik egiten.

Zer eskubide dituzu datuak ematen dizkiguzunean?

  • Edozein pertsonak du ZizkaMizkan beraiei dagozkien datu pertsonalak tratatzen ari garen ala ez baieztatzeko eskubidea.
  • Interesdunek eskubidea dute beren datu pertsonalak eskuratzeko, datu okerrak zuzentzeko eskatzeko edo, hala badagokio, datu horiek ezabatzeko eskatzeko, baldin eta, besteak beste, datuak ez badira beharrezkoak datuak bildu ziren helburuetarako.
  • Inguruabar jakin batzuetan, interesdunek beren datuen tratamendua edo eramangarritasuna mugatzeko eskatu ahal izango dute; kasu horretan, erreklamazioak egiteko edo defendatzeko baino ez ditugu gordeko.
  • Inguruabar jakin batzuetan eta beren egoera partikularrarekin zerikusia duten arrazoiengatik, interesdunek beren datuen tratamenduaren aurka egin ahal izango dute. Kasu horretan, ZizkaMizkak datuak tratatzeari utziko dio, arrazoi legitimo larriengatik edo erreklamazio posibleak erabili edo defendatzeagatik izan ezik.

Zure eskubideak modu materialean erabili ahal izango dituzu, honela:

– Helbide elektroniko bidez NANaren fotokopia erantsita: kaixo.zizkamizka@gmail.com

– Postaz NANaren fotokopia erantsita:

Buztindegi Kalea 4, 1ºC, 20160 Lasarte.

Adierazitako helbide elektronikoan eta posta-helbidean, eskubide horiek gauzatzeko formularioak emango dizkizugu.

Helburu zehatzen baterako baimena eman baduzu, eskubidea duzu emandako baimena edozein unetan kentzeko, eta horrek ez du eraginik izango erretiratu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Zure eskubideak urratutzat jotzen badituzu datu pertsonalei dagokienez, batez ere zure eskubideak egikaritzean pozik ez bazaude, erreklamazioa aurkeztu ahal diozu Kontrol Agintaritzari datuen babesaren arloan eskumena duen bere webgunearen bidez: www.agpd.es.

Nola lortu ditugu zure datuak?

• ZizkaMizkan tratatzen ditugun datu pertsonalak interesatuengandik edo haien legezko ordezkariarengandik datoz.

• Gogorarazten dizugu ez duzuela hirugarrenen daturik eman behar, horien baimena izan ezean eta aldez aurretik jakinarazi ez bazaizue.

• Ez dira datu pertsonalen kategoria bereziak tratatzen (datu hauek erakusten dituztenak: jatorri etnikoa edo arrazakoa, iritzi politikoak, sinesmen erlijioso edo filosofikoak edo afiliazio sindikala, datu genetikoak, pertsona fisiko bat modu unibokoan identifikatzeko datu biometrikoak, osasunari buruzko datuak edo bizitza sexualari buruzko datuak edo pertsona fisiko baten orientazio sexuala).